NLP COACH ®

NLP Coach® och NLP Master Coach® samt teamcoaching

NLP-Coach® är ett registrerat varumärke och endast Coacher

utbildade på SKANDINAVISKA NLP-INSTITUTET har rätt att

använda denna varubeteckning och vi är stolta över att vara

det första NLP-Institut i världen som erbjuder denna.

Coaching är ett vitt begrepp och att coacha kan innebära många

olika saker. NLP Coaching  bygger  på NLP och innehåller

instrument specifikt utvecklade för coaching. Coach är ett ord

som vi hör allt oftare och som har många olika associationer.

Den vanligaste är väl bilden av tränaren inom idrotten. Tränaren

som matchar fram sin adept. Betydelsen inom näringslivet är

liknande: att vara den som matchar en annan person framåt.

Tillgången på coachutbildningar och coacher har exploderat

de senaste åren. Begreppet coach har urvattnats och många

kallar sig coach utan att man vet riktigt vad de gör eller

vilken kompetens de har. Behovet av kompetenta coacher

finns och undersökningar visar att coachingen är betydligt

effektivare än kompetensutveckling. Coaching åt de anställda

minskar sjukfrånvaro, utbrändhet och energikrävande konflikter.

Vad är det då en coach gör mer bestämt?

Vad vi gör inom ramen för den coachutbildning vi bedriver

är att förbereda coachen för arbete med personlig utveckling.

Vad innebär detta?

 • att ta fram väsentliga värden i arbete och privatliv
 • ställa realistiska mål
 • vara ett stöd och ett bollplank på vägen
 • ställa upp som en resurs i krislägen
 • ta fram djupare liggande behov och matcha dem mot mål
 • lotsa sin klient vidare mot nya fronter och utmaningar
 • vara den som ställer obehagliga eller oväntade frågor
 • identifiera problem och möjligheter
 • hjälpa till att få ihop både privatliv, yrkesliv och fritid
 • ta bort stress och motverka utbrändhet
 • konstruktivt hantera grupper och relationer
 • tillhandahålla instrument och verktyg som hjälper klienten vidare
 • mm


På coach-utbildningen får du lära dig ett flertal olika verktyg

som är användbara, inte bara i arbetslivet utan även privat.

Du får lära dig en metod som heter

Time Line Technique

Du får lära dig att använda:

Självbilden som coachingverktyg

samt att du kan använda Coachens verktygslåda.

Vidare att Modellera vilket  innebär att kartlägga en persons

mentala strategier för framgång.

Du får också handledning i att driva utvecklingsprocesser.

Detta medför att vi kan göra utbildningen mer flexibel och

mångfacetterad. Du kommer också att kunna gå vidare

direkt på Master Coach utbildningen.

Utbildningen är utspridd och kan med fördel tas samtidigt

som man arbetar. Den innehåller både eget arbete och

utbildningsdagar. NLPCoach

Enligt en jämförelse gjord av American Board of NLP är utbildning

till NLPCoach® vida övrlägsen vad som krävs av olika andra

certifieringsorgan. Eleven skall också bedriva coaching under

handledning.

Kommande utbildningar:

Utbildningen till NLPCoach® innehåller sex olika moduler.

Varje modul är på tre dagar och varvas med föreläsningar

och demonstrationer. Om du genomgått NLP prctitioner behöver

du inte göra de två första modulerna.

Våren 2017 kommer följande program att erbjudas:

NLP Coach® 2017

Detta program förutsätter att du har gått NLP Practitioner.

Modul I 3-5 januari samt

Modul II 6-8 januari

Dessa två moduler behöver ej göras av den som gått NLP practitioner.

Eleven erhåller cert som NLP practitioner.

Coach I: Modellering-coaching loopen  20-22jan

(denna modul är gemensam för   NLPCoach och NLP Master

practitioner)              

CoachII: Självbilden som coachingverktyg  9-11februari

Coach III Time Line therapy         2-4 mars

Coach IV:  Coachens verktygslåda  23-25 mars 2017

Coach V: Integration o Examination 17-19 april 2017

Förutom modulerna skall eleven bedriva coaching  under

handledning och presentera två coachingarbeten samt

en modellering.   

NLP Master Coach® 2017 start 15 maj

För att gå utbildningen till NLP Master Coach® måste du ha 

en  utbildning  till NLPCoach® 

 Innehåll;

-Kommunikation och kroppsspråk

-Argumentation

-mitt personliga geni

-motiverande intervju

-delpersonligheter

-Master TimeLine

-familjekonstellationer

 

Under 2017 kommer vi att ge en utbildning i gruppcoaching

gruppcoaching 

Innehåll bl a

-psykodrama

-grupprocesser

-sociogram

-projektioner i grupp

-informella/formella ledare

-rapport

-värden i grupp

-familjekonstellationer

-interna grupprocesser

-externa grupprocesser

GRUPPCOACHING
Kursen kommeratt fokusera på hur

man med rätt klimat förstärker en positiv utveckling

och bygger in en strategi för att utnyttja gruppens

resurser. Kursen kommer att gå i tre steg där

gruppens utveckling tydliggörs. Ett fokus kommer

att vara hur olikhet kan bli en resurs. Ett annat kommer

att vara hur energin kanaliseras i en produktiv utveckling.

Ett tredje kommer att vara hur olika faser i gruppen kan

tydliggöras. Gruppen bestämmer därefter gemensamt datum

för de två kommande modulerna.

Kursledare kommer att vara Bo George Sjöberg,

leg psykolog.

Bo George är utbildad gruppterapeut vid Uppsala

Gruppcentrum, psykodramaregissör av Zerka Moreno,

samt encountergruppledare av Will Schutz. Han är Master

Trainer of NLP. Bo George har arbetat med terapigrupper,

personal-, lärargrupper, utbildningsgrupper samt lednings-

grupper i näringslivet.Han har en bred erfarenhet av att

utveckla grupper.

 

Utbildningar

Mars 2020
M Ti O To F L S
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Händelser

Inga händelser

Anmälan nyhetsbrev!

Epost 
Namn