Självbilden som coachinginstrument

Vår upplevelse av världen utanför oss skapas av vår

hjärna. Det vi ser är hjärnans konstruktion av världen.

Även det som jag upplever som mitt "jag" är ett sådant

fenomen. Först skapar hjärnan en sinnlig modell av

världen och som du knappast märker att den är en

konstruktion. Sedan skapar hjärnan en modell av dig, en

jaguppfattning, en uppfattning av din kropp,dina tillstånd,

dina värderingar, övertygelser etc. Även dina minnen som

"jag".

 

 På samma sätt upplever vi vår kropp dvs vår hjärna skapar

genom våra sinnesupplevelser en modell av vår kropp.

I en spegel kan jag se mitt ansikte åldras och min kropp

förändras. Jag kan också se mina olika känslouttryck. Men 

hur speglar jag min identitet? Min själ?  Vi kan avbilda vår

hjärna men inte vår identitet. Så hur vet jag vem jag är?

Självbilden är centrum av din värdsbild. Och representerar

det du upplever som jag. Rent fysiologiskt har man funnit

att "jaget" finns i frontalloben. Mitt emellan hjärnhalvorna.

Impulser och information från hela hjärnan samlas här.

Självbilden styr våra handlingar.

 

En erfarenhet som Ingrid Bettancour beskriver efter

sin 2000 dagar långa fångenskap hos FARC-gerillan

uttrycker:

"Alla har en frihet att gå vart de vill, att uttrycka vad

de vill men det är en frihet som få tar vara på. 

Det handlar om att försöka bli den man vill vara inte

den man redan är. föräldrar, lärare , kamrater, kolleger

placerar oss lätt ifack, i en roll som vi identifierar oss

med. Vi tror att vi livet igenom är fast i den rollen. Men

det går att ändra. Alla strävar efter att bli den man

innerst inne vill vara. Då uppstår en dröm som vi kan

nå genom att bit för bit kliva högre upp på stegen som

leder mot den äkta frihet  jag talar om. Detta är nog

min viktigaste lärdom av de över tvåtusen dagarna  i

djungeln."

 

Innehåll

På kursen demonstreras hur vi skapar vår självbild

och hur denna styr oss. Du får instrument för att hantera

din Självbild och hur du kan använda dessa instrument i

ditt klientarbete. Det har visat sig att detta är en snabbt

framkomlig väg för klinter att utvecklas och växa. 

  5/5-7/5 2014  i Stockholm

Litteratur:"det är jag som äger världen" av Bo George Sjöberg

Pris: 9.000:-+ moms

 

 


Utbildningar

Mars 2020
M Ti O To F L S
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Händelser

Inga händelser

Anmälan nyhetsbrev!

Epost 
Namn