NLP & Hälsa


 Kris Hallbom (Tim Hallboms fru) kliver upp på scenen. Hon ger ett intryck av lågmäldhet, spädhet och utstrålar samtidigt en spirituell styrka inifrån.Det är som on lyser från insidan. Med lugn och rätt låg röst börjar hon berättasin historia. För ca 1 år sedan blir hon diagnostiserad med cancer i magen.
Flera nära släktingar däribland hennes bror har tidigare i hennes liv hastigt
gått bort i mycket aggressiv cancer. Av läkarna får hon beskedet att hon haren tumör som är elakartad och de vill operera henne 16 dagar senare. När hon ochTim kommer hem är de överens om att de har 16 dagar på sig att göra något åtdetta. De börjar omedelbart. De jobbar med NLP på olika nivåer och olika sättmen även med hypnos, och meditation. En av de första sakerna de gör är attbestämma sig för att ha ett namn på tumören som är positivt – den helandeminskande godartade massan. Samtidigt bestämmer Kris sig för att sätta värde pådet meddelande som hon har fått av livet -/ som om/att cancern var en gåva och hon visar tacksamhet för den lärdom som detta ger möjlighet till.
16 dagar senare på sjukhuset hittar läkarna inte längre tumören. Den är borta.Läkarna är som frågetecken.
Det som pågår i vårt sinne – känslor, chocker, trauman, konflikter,och tankar påverkar vår kropp. Tänk bara på när vi är stressade så börjar hjärtat att slåfortare, andningen blir grundare och snabbare, muskler spänns, kemiska processerstartar i kroppen, allt beroende på tankar vi har.
Jag är övertygad om att symptom som vi har  i kroppen är beteenden(på en annan nivå). Alla beteenden har en positiv intention. Kroppentalar till oss med sitt eget språk, sjukdom är att vara ur balans. Detta hände när du inte är i kontakt med din egen kropp, dinarelationer eller meduniversum. Att undersöka med nyfikenhet, vänlighet och acceptans gör allt tilen möjlighet även om jag kanske än inte har upptäckt alla svaren som kanrealisera och göra dem möjliga.
Om vi ser på kroppen och hjärnan som ett sammanhängande system blir det mer logiskt. Ett system kännetecknas av att helheten är mer än summan av delarna.
Förändrar vi någon del i systemet förändras systemet. Tillämpar vi detta på detresonemang vi för här så innebär det:
-att allt det som händer i vårt sinne har en positiv intention
-att symtom är systemets sätt att hålla balans
-att systemet har olika nivåer
-att det som händer på en nivå har effekt på olika nivåer

 


Om du ändrar dina trossatser, ändrar du dina känslor
Om du ändrar dina känslor, ändrar du dina förväntningar
Om du ändrar dina förväntningar, ändrar du din attityd
Om du ändrar din attityd, ändrar du ditt beteende
Om du ändrar ditt beteende, ändrar du din prestation
Och ändrar du din prestation ändrar du ditt liv.

Det händer mycket under 5 dagarna på var och en av de 4 modulerna i NLP Health
Certification Training. Om NLP Practitioner gav dig fokus på dig själv som
individ, hur din hjärna fungerar, tekniker på nivå för beteende och förmåga och
Master Practitioner gav dig fokus på relationen mellan dig själv och andra,
tekniker och förståelse på nivån för trossatser så ger NLP Health Certification training kunskap och insikt om att du har all styrka du behöver inom dig, allasvar existerar redan i systemet. Du har en spirituell intelligens (SQ)(förutomIQ – Intelligens, EQ – Emotionell intelligens) som är en form av intelligens ochtillvägagångssätt för att lösa frågorna om ”betydelse”/”mening” och”tillhörighet”. Det sammanförande är tänkandet – kreativitet, insikt,inutitivitet. SQ anses vara vår intelligens innersta väsen och förutsättningenför att IQ och EQ ska fungera.
NLP utvecklas hela tiden med människorna som utövar den(det). Att få delta idetta och flytta gränserna för vad som är möjligt, att få förståelse för
djupstrukturer, skapa förändring som både är djup, genomgående och stark, är enstor förmån och kan ge dig möjlighet att förmedla vidare till dina medmänniskorsamtidigt som du kan leva ditt eget högsta livssyfte.
Naturligtvis är NLP Health Certification full av det senaste och bästa som
Robert Dilts, Tim Hallbom och Suzi Smith samt Hans Polak kan eller har utvecklatoch vidareutvecklat genom sina respektive karriärer. Undervisningen är intuitiv,experimentell, undersökande, tillåtande och nyfiken. Den anses vara en”Universitetsexamen inom NLP”.
Att träffa likasinnade med olika bakgrund från olika länder och med olika specialiteter är (för mig)otroligt berikande. Utbildningen är mer än bara fokuspå fysisk hälsa, det den har gett mig är även verktyg för att skapastrategier för ett rikare och mer meningsfullt liv.


 


Utbildningar

Mars 2020
M Ti O To F L S
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Händelser

Inga händelser

Anmälan nyhetsbrev!

Epost 
Namn